การขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก)
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ในการสอบแข่งขันของกรมทางหลวง ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ในการสอบแข่งขันของกรมทางหลวง ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 
อัตราว่างของตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน เรียกบรรจุครั้งที่ 2 จำนวน 31 ราย พร้อมรายละเอียด
อัตราว่างของตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน เรียกบรรจุครั้งที่ 1 จำนวน 140 ราย
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น
 
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (รหัส 6)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (รหัส 6)
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
 
เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ของการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
 
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
 
สำนักทางหลวงที่ 10 ขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก
 
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)
สำนักทางหลวงที่ 7 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
สำนักทางหลวงที่ 1 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
สำนักทางหลวงที่ 14 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
สำนักทางหลวงที่ 15 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ศูนย์สร้างาทางมหาสารคาม ขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
สำนักทางหลวงที่ 12 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
สำนักทางหลวงที่ 11 ขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สำนักทางหลวงที่ 8 ขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
สำนักสำรวจและออกแบบ ขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
สำนักกฎหมาย ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
สำนักก่อสร้างทางที่ 3 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
สำนักงานบำรุงทาง ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
สำนักทางหลวงที่ 5 ประกาศขึ้นบัญชีและยกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
 
กำหนดวันการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
รายชื่อผู้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
 
บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
แผนที่สนามสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
 
สำนักบริหารบำรุงทาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
สำนักทางหลวงที่ 10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
สำนักทางหลวงที่ 4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 
พนักงานบริการ สำนักวางแผน
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
 
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ นักบัญชี และพนักงานขับรถยนต์
สำนักอำนวยความปลอดภัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
สำนักก่อสร้างสะพาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
กองการเงินและบัญชี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ศูนย์สร้างทางตาก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
สำนักทางหลวงที่ 9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
สำนักงานภูมิสถาปัตย์งานทาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก, วัน เวลาสถานที่สอบ
 
รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกฯ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ